نیم ساعت با کتاب

16 آبان 1395

نیم ساعت با کتاب

طی هفته گذشته سلسله جلسات «نیم ساعت با کتاب» به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در دانشکده علوم پایه برگزار شد. در این سلسله نشست، کتابهای «تاریخچه زمان» اثر استیون هاوکینگ توسط خانم نسیم جهانی، «جزء از کل» توسط خانم اسماء قربانی زاده، «نخستین رویارویی های اندیشه گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب» توسط خانم فاطمه آصفی و «جنس ضعیف» توسط هانیه بافکر برای دانشجویان علاقه مند معرفی شد. لازم به ذکر است این نشست ها، به صورت روزانه از تاریخ 8 آبان تا 11 آبان راس ساعت 12 و به مدت نیم ساعت برگزار میشد. دانشجویان علاقه مندی که مایل به مشارکت در طرح های اینچنینی به عنوان ارائه کننده هستند، می توانند به دفتر سازمان دانشجویان دانشکده علوم پایه مراجعه کرده و یا با شماره 38832355 تماس حاصل نمایند.