اردوی دریای خاک برگزار شد

16 آبان 1395

اردوی دریای خاک برگزار شد

چهارشنبه و پنجشنبه گذشته، چهارمین اردوی فرهنگی تفریحی «دریای خاک» با هدف بازدید دانشجویان از کویر مرکزی ایران و روستای کویری مصر به همت ستاد مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی و با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی و مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، برگزار شد. طی این اردو 200 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه های مشهد، سه شنبه عصر با 5 دستگاه اتوبوس عازم روستای مصر شدند. در صبح روز چهارشنبه قبل از ورود به روستا، دانشجویان ابتدا از قلعه تاریخی جندق دیدن کردند و سپس راهی مصر شدند. همزمان با ورود دانشجویان به روستای مصر، برنامه های مختلفی از جمله شتر سواری، موتورهای چهارچرخ، سافاری، رمل نوردی، مراسم آتش بازی و رصد ستارگان تا آخر شب به اجرا در آمد. صبح روز پنجشنبه پس از صرف صبحانه و بازدید از دریاچه نمک خور و باغ گلشن طبس، دانشجویان راهی مشهد شده و در ساعات آغازین روز جمعه، با ورود دانشجویان به دانشگاه فردوسی، اردو خاتمه یافت. دانشجویان شرکت کننده در این اردو می توانند طی روزهای آینده با مراجعه به ستاد مرکزی سازمان دانشجویان عکس هاس دسته جمعی اردو را دریافت نمایند.