اولین جلسه مکالمه گروهی زبان انگلیسی

27 آبان 1395

اولین جلسه مکالمه گروهی زبان انگلیسی

 

ظهر دیروز اولین جلسه از سلسله جلسات هفتگی مکالمات گروهی زبان انگلیسی به همت دفاتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده های علوم ریاضی و داروسازی در کلاس شماره 1 دانشکده علوم ریاضی برگزار شد که با استقبال خوب مخاطبان نیز همراه بود. موضوعات این جلسات به انتخاب دانشجویان در هر جلسه برای جلسه آینده انتخاب میشود و دانشجویان در مدت جلسه به بحث و تبادل نظر پیرامون آن موضوع به زبان انگلیسی میپردازند. در اولین جلسه که با مدیریت آقای سینا سهیلی فر (دانشجوی کارشناسی ارشد سم شناسی دانشکده داروسازی) و خانم مرجان سهرابی (دانشجوی کارشناسی ریاضی دانشکده علوم ریاضی) برگزار شد، به بحث درباره ریاضیات و ریاست جمهوری آمریکا پرداخته شد. با نظر اکثریت حاضر در این جلسه، موضوع جلسه دوم پیرامون عدالت و برابری خواهد بود. این جلسات روزهای چهارشنبه (17آذر و 1دی) ساعت 12 درکلاس 1 دانشکده علوم ریاضی و (3 آذر و 24 آذر و 8 دی) ساعت 16 درسالن شورای دانشکده داروسازی برگزار میشود و حضور برای کلیه علاقه مندان آزاد است.