کارگاه آموزشی آتش نشانی

29 آبان 1395

کارگاه آموزشی آتش نشانی

صبح جمعه، کارگاه آموزشی آتش نشانی با موضوع تخصصی ایمنی در منزل، طی ۵ ساعت به همت دفتر سازمان دانشجویان مركز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد و با همکاری مشترک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد برگزار شد. در این کارگاه که سر آتشنشان سید امیر آستانستی (معاون شیفت ایستگاه ۴۴ و سرپرست تیم عملیات ویژه شیمیایی مشهد) به عنوان مدرس حضور داشتند، مباحثی از جمله ایمنی وسایل برقی، ایمنی وسایل گاز سوز، مرگ خاموش، ایمنی مواد شوینده و سفید کننده، انفجارات، اسید و اسیدپاشی و ... بیان گردید. همچنین در پایان آزمونی از دانشجویان حاضر به عمل آمد که به پذیرفته شدگان آزمون، تاییدیه حضور در کارگاه اعطا خواهد شد.