وقایع اتفاقیه: برترین نشریه فرهنگی دانشگاه فردوسی

2 آذر 1395

وقایع اتفاقیه: برترین نشریه فرهنگی دانشگاه فردوسی

ظهر امروز، با برگزاری اختتامیه شانزدهمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی در دانشکده ادبیات و در حضور مسئولین محترم دانشگاه فردوسی، نشریه دانشجویی وقایع اتفاقیه به صاحب امتیازی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، که با نظر اعضای محترم و کاربلد داوران این جشنواره، نه محتوای فرهنگی قابل توجهی داشت، نه انتشار منظمی داشت، نه اصول روزنامه نگاری را رعایت میکرد، نه صفحه آرایی خوبی داشت و نه ... به عنوان برترین نشریه فرهنگی و پر مخاطب ترین نشریه دانشگاه فردوسی انتخاب شد.