تاسیس دفتر سازمان دانشجویان در دانشکده معماری

4 آذر 1395

تاسیس دفتر سازمان دانشجویان در دانشکده معماری

ظهر روز گذشته، همزمان با تاسیس دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی، اولین جلسه آشنایی و هم اندیشی دانشجویان همکار آن دانشکده با مدیر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی و اعضای ستاد مرکزی سازمان دانشجویان در محل دفتر آن دانشکده برگزار شد. شایان ذکر است، با پیگیری های مستمر اعضای سازمان دانشجویان به ویژه خانم محدثه احمدی (مسئول دفتر سازمان دانشجویان در دانشکده معماری و شهرسازی) و همچنین همراهی مسئولین آن دانشکده، از ابتدای هفته گذشته، فضایی مناسب همچون سایر مجموعه های دانشجویی در اختیار سازمان دانشجویان برای اجرای برنامه های فرهنگی و دانشجویی قرار گرفته بود. دانشجویان علاقه مند به فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه در دانشکده معماری و شهرسازی، می توانند با مراجعه به دفتر سازمان دانشجویان، دغدغه های خود را دنبال نمایند.