تیم ساتراپ مقام سوم مسابقات مناظره دانشجویان را کسب کرد

24 آذر 1395

تیم ساتراپ مقام سوم مسابقات مناظره دانشجویان را کسب کرد

روز گذشته، مناظرات نهایی و رده بندی مرحله کشوری پنجمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی برگزار شد. در پایان این دوره از مسابقات، تیم های «تنقیح مناط ترافرازنده» و «ساتراپ» از خراسان رضوی با پیروزی مقابل رقبای خود، از بین بیش از 440 تیم شرکت کننده در مراحل مختلف این دوره از مسابقات، مقام اول و سوم را کسب کردند.