کارگاه برنامه نویسی اندروید

15 اسفند 1395

کارگاه برنامه نویسی اندروید

صبح روز جمعه، كارگاه مقدماتى «برنامه نويسى اندرويد» به همت دفتر سازمان دانشجويان مركز علمى كاربردى جهاددانشگاهی مشهد در سالن شورای مجتمع دکتر علی شریعتی برگزار گرديد. در اين كارگاه كه دكتر محمد عبداللهى تدريس آن را به عهده داشت، تاريخچه اى از برنامه نويسى اندرويد، توضيحاتى از مباحث مقدماتى برنامه نويسى و نرم افزارهاى برنامه نويسى و ... داده شد و در پايان آزمونى از مباحث ارائه شده در كارگاه برگزار گرديد تا به قبول شدگان آزمون مدرك گواهى كارگاه اعطا گردد. لازم به ذکر است كارگاه پيشرفته برنامه نويسى اندرويد در ابتداى ارديبهشت سال ٩٦ برگزار خواهد شد و اطلاعات آن متعاقبا اعلام مى گردد.