اردوی علمی فرهنگی

18 خرداد 1390

اردوی علمی فرهنگی

به همت دفتر سازمان دانشجویان دانشکده ادبیات و با حضور جمعی از دانشجویان علاقه مند رشته علوم اجتماعی و با حضور آقای دکتر اورعی (عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد)، اردویی علمی فرهنگی در روز پنجشنبه 90/3/11 در نزدیکی روستای سیج در جاده کلات برگزار گردید. در بخش علمی این اردو دانشجویان پس از استقرار در محل مورد نظر در جلسه ای دو ساعته پیرامون مباحث جامعه شناسی با حضور دکتر اورعی به بحث و تبادل نظر پرداختند. در ادامه روز نیز در بخش تفریحی این اردو، دانشجویان شرکت کننده از مظاهر طبیعی جاده کلات و روستای سیج بهره مند گردیدند.