طرح دانشجویی زمین من

1 ارديبهشت 1396

طرح دانشجویی زمین من

صبح امروز طرح دانشجویی پاکسازی طبیعت با عنوان «زمین من» به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی برگزار شد. پس از اعلام فراخوان عمومی برای حضور دانشجویان علاقه مند از ابتدای هفته، بیش از 20 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه های مشهد برای شرکت در این طرح ثبت نام کردند. در نهایت این طرح با حضور دانشجویان علاقه مند در مسیر روستای کلاته آهن (دره ارغوان) برگزار شد و مسیر رودخانه توسط دانشجویان از زباله ها پاکسازی شد.