کارگاه تایپ ده انگشتی

2 ارديبهشت 1396

کارگاه تایپ ده انگشتی

عصر چهارشنبه گذشته جلسات اول و دوم کارگاه آموزشی «کلیات Word و تایپ ده انگشتی» به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی، در سایت کارشناسی این دانشکده برگزار گردید. در این کارگاه که آقای سید محمد حیدری ثانی (مدرس موسسه ویراستاران) تدریس آن را برعهده داشت، ابتدا کلیاتی از نرم افزار Word به دانشجویان حاضر در کارگاه ارائه شد، سپس بعد از یک استراحت کوتاه، در جلسه دوم، آموزش تایپ ده انگشتی (تایپ سریع بدون نگاه کردن به صفحه نمایشگر) برای دانشجویان آغاز شد. لازم به ذکر است این کارگاه در قالب چهار جلسه برگزار می شود که جلسات آینده آن چهارشنبه آینده در همان مکان برگزار خواهد شد.