کارگاه های سیر تفکر فلسفی

10 مهر 1390

کارگاه های سیر تفکر فلسفی

سلسله کارگاه های سیر تفکر فلسفی قرن بیستم که از ابتدای بهار امسال به همت ستاد مرکزی سازمان دانشجویان دوشنبه و پنجشنبه هر هفته در سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد برگزار می گردید، خاتمه یافت. فیلم این کارگاه ها که با حضور دکتر درایتی و حجت الاسلام طالقانی در 12 جلسه برگزار شد در حال تدوین و آمداه سازی می باشد. علاقه مندان می توانند با مراجعه به ستاد مرکزی سازمان دانشجویان واقع در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، فیلم کارگاه ها را دریافت نمایند.