مرحله مقدماتی مسابقات مناظره دانشجویان

9 ارديبهشت 1396

مرحله مقدماتی مسابقات مناظره دانشجویان

مرحله مقدماتی مرحله استانی ششمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران، ظهر امروز در تالار دکتر شریعتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این مسابقات که به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار می شود، 12 گروه دانشجویی از دانشگاه های استان خراسان رضوی با هم به رقابت می پردازند. در مناظره نخست در ساعت 10 دو گروه «فریاد حقیقت» از دانشگاه فردوسی به عنوان گروه موافق و «هنرمدیران» از دانشگاه امام رضا (ع) به عنوان گروه مخالف با موضوع «استفاده از زور برای نهادینه کردن قانون مجاز است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «فریاد حقیقت» با کسب 416 امتیاز در برابر 400 امتیاز گروه «هنرمدیران» برنده مناظره شدند. در مناظره دوم در ساعت 11 دو گروه «انقلاب» از تربت حیدریه به عنوان گروه موافق و «نفی ماعدا» از دانشگاه فردوسی به عنوان گروه مخالف با موضوع «تشکیل کلوپ های زیرزمینی موسیقی به فرهنگ عمومی جامعه لطمه میزند.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «نفی ماعدا» با کسب 478 امتیاز در برابر 211 امتیاز گروه «انقلاب» برنده مناظره شدند. در مناظره سوم در ساعت 12 دو گروه «علوم سیاسی» از دانشگاه فردوسی به عنوان گروه موافق و «چهارپایه» از دانشگاه فردوسی به عنوان گروه مخالف با موضوع «توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی کشور مقدم است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «علوم سیاسی» با کسب 517 امتیاز در برابر 404 امتیاز گروه «چهارپایه» برنده مناظره شدند. در مناظره چهارم در ساعت 13 دو گروه از دانشگاه فردوسی با نام های «ارغنون نو» به عنوان گروه موافق و «تبصره آخر» به عنوان گروه مخالف با موضوع «جریان روشنفکری در ایران از آغاز با خیانت و انحراف همراه بوده است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «تبصره آخر» با کسب 514 امتیاز در برابر 431 امتیاز گروه «ارغنون نو» برنده مناظره شدند. در مناظره پنجم در ساعت 14 دو گروه «پژواک» از دانشگاه امام رضا (ع) به عنوان گروه موافق و «تاملات علمی» از دانشگاه فردوسی به عنوان گروه مخالف با موضوع «تقید به دین بهترین پشتوانه برای ایجاد جامعه اخلاقی است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «تاملات علمی» با کسب 469 امتیاز در برابر 341 امتیاز گروه «پژواک» برنده مناظره شدند. لازم به ذکر است در آخرین مناظره نیز با انصراف تیم «برهان»، تیم «مبین» به مرحله بعد راه یافت. مرحله یک چهارم نهایی مناظرات فردا از ساعت 12 تا 15 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی برگزار خواهد شد.