اختتامیه مسابقات مناظره

13 ارديبهشت 1396

اختتامیه مسابقات مناظره

آخرین روز از مرحله استانی ششمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران با برگزاری مناظره نهایی، ظهر امروز در تالار دکتر شریعتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این مناظره دو گروه «تاملات علمی» به عنوان گروه موافق و «علوم سیاسی» به عنوان گروه مخالف با موضوع «تحمیل دموکراسی به کشور ها موجب افزایش دموکراسی جهانی می شود.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «علوم سیاسی» با کسب 517 امتیاز در برابر 477 امتیاز گروه «تاملات علمی» برنده مناظره شدند و مقام نخست را کسب کردند. همچنین پیش از مسابقه نهایی، مسابقه رده بندی نیز بین دو گروه «تبصره آخر» و «فریاد حقیقت» برگزار شد. گروه «تبصره آخر» به عنوان گروه موافق و «فریاد حقیقت» به عنوان گروه مخالف با موضوع «مهمترین دلیل بالا رفتن آمار طلاق، ضعف در مهارت های ارتباطی زوجین است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «تبصره آخر» با کسب 489 امتیاز در برابر 469 امتیاز گروه «فریاد حقیقت» برنده مناظره شدند و به مقام سوم رسیدند. آیین اختتامیه مسابقات با حضور اعضای محترم هیئت داوران آقایان دکتر علی یوسفی (عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی)، دکتر اطهری (عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی)، دکتر خادم زاده (عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه فردوسی) و همچنین مهندس علیرضا حاتمی (معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی) برگزار شد و گروه های «علوم سیاسی»، «تاملات علمی» و «تبصره آخر» به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کرده و لوح تقدیر و جوایز خود را دریافت کردند.