زنان کارآفرین

23 ارديبهشت 1396

زنان کارآفرین

ظهر امروز، نشست «زنان کارآفرین» با حضور مهندس نسرین یوسفی عارفی (رئیس هیئت مدیره کانون زنان بازرگان خراسان رضوی) به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده علوم برگزار شد. خانم یوسفی در این نشست که در سالن شورای دانشکده علوم برگزار میشد، به بررسی ابعاد گوناگون کارآفرینی حوزه زنان پرداخت و در انتها نیز پاسخگوی سوالات دانشجویان حاضر در جلسه بود.