هنر صادقانه زیستن

10 مهر 1390

هنر صادقانه زیستن

به مناسبت شب های قدر و طبق سنت هر ساله سازمان دانشجویان در این ایام، دو جلسه تدبر در قرآن با حضور دکتر سیامک مختاری (حافظ قرآن و قرآن پژوه) در روزهای اول و دوم شهریور در سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد برگزار شد. در روز اول هنر صادقانه زیستن در آیات قران کریم مورد ارائه شده و در روز دوم تحت عنوان گلگشتی در نی نامه، شرحی بر احوالات اخلاقی و عرفانی امیر مومنان علی (ع) گفته شد. فیلم جلسات فوق تدوین شده و در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.