کارگاه عکاسی سه بعدی

3 خرداد 1396

کارگاه عکاسی سه بعدی

عصر روز گذشته ارگاه عکاسی سه بعدی به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در مرکز علمی کاربردی با همکاری نگارخانه شهر فرنگ در محل تالار فردوسی مجتمع دکتر علی شریعتی جهاددانشگاهی برگزار گردید. در این کارگاه که محمدرضا شاهپسند (تنها عکاس سه بعدی آنالوگ ایران و تنها استاد عکاسی سه بعدی آنالوگ غرب آسیا) مدرس آن بود، مباحثی از جمله معرفی عکاسی آنالوگ، توضیحاتی پیرامون عکاسی سه بعدی و عکاسی سه بعدی آنالوگ و ... داده شد. همچنین همزمان با برگزاری کارگاه نمایشگاهی از آثار سه بعدی مدرس کارگاه هم برپا بود، در میانه کارگاه هم عکس یادگاری سه بعدی توسط مدرس کارگاه از جمع دانشجویان حاضر گرفته شد که بعد از آماده شدن عکس به رسم یادبود به حاضرین اهدا می شود.