سینمای مستقل

10 مهر 1390

سینمای مستقل

به همت دفتر سازمان دانشجویان دانشکده مهندسی در ایام تعطیلات تابستان، دو طرح دنباله دار سینمایی با عنوان سینمای مستقل جهت بررسی سینمای کشورهای فرانسه و انگلستان به مدت نه هفته در سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد برگزار گردید. شرکت کنندگان در این جلسات پس از تماشای فیلم های مذکور، در انتهای جلسه با حضور آقایان نمازی و حاجی بصری به نقد و بررسی فیلم ها می پرداختند. در طی این دو فستیوال فیلم هایی همچون HUNGER, RAT CATCHER, THE HOUSE OF MIRTH, REMAINS OF THE DAY, SECRETS&LIES, A PROPHET, THE DIVING BELLو ... به نمایش درآمد.