حکومت شایسته از منظر رسول گرامی اسلام

19 آذر 1396

حکومت شایسته از منظر رسول گرامی اسلام

ظهر امروز نشست دانشجویی «حکومت شایسته از منظر رسول گرامی اسلام» به همت کانون فعالیت های قرآنی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در سالن شورای دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این نشست دکتر عبدالوهاب فراتی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه اندیشه و فرهنگ اسلامی) و حجت الاسلام محسن دعایی (مدیر موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام) به بیان تحلیل خود از ویژگی های حکومت نبوی پرداختند.