احیای توجه فیزیکدانان به فلسفه در دهه های اخیر

9 اسفند 1396

احیای توجه فیزیکدانان به فلسفه در دهه های اخیر

ظهر امروز نشست «احیای توجه فیزیکدانان به فلسفه در دهه های اخیر» به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده علوم پایه در تالار دکتر سعادت این دانشکده برگزار شد. سخنران این نشست دکتر مهدی گلشنی (مدیر گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف) بودند که به بیان دیدگاه های خود در این رابطه پرداختند.