خوشه های خشم

14 اسفند 1396

خوشه های خشم

ظهر امروز نشست گفتگو محور «خوشه های خشم» با هدف «بررسی و تبیین نارضایتی های معترضین دی ماه 96 در دو حوزه سیاسی و اقتصادی» به همت دفاتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده های مهندسی و علوم تربیتی و روانشناسی، در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار شد. در این نشست که با حضور دکتر علی دینی ترکمانی (عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش بازرگانی) و دکتر وحید سینایی (دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد) برگزار میشد، این اعتراضات در دوزه اقتصادی و سیاسی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در پایان جلسه نیز به سوالات علاقه مندان حاضر در سالن پاسخ داده شد.