زمین من

8 ارديبهشت 1397

زمین من

صبح امروز طرح دانشجویی پاکسازی طبیعت با عنوان «زمین من» به همت دفاتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در دانشکده های کشاورزی و ادبیات دانشگاه فردوسی در منطقه گردشگری «دره ارغوان» با حضور بیش از 20 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی برگزار شد.