مرحله یک چهارم نهایی مسابقات مناظره دانشجویان

9 ارديبهشت 1397

مرحله یک چهارم نهایی مسابقات مناظره دانشجویان

دومین روز از مرحله استانی هفتمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران، امروز در تالار دکتر سعادت دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این روز، 8 گروه طی چهار مناظره در چهار ساعت پیاپی با هم به رقابت پرداختند. در مناظره نخست در ساعت 12 دو گروه «علوم سیاسی» به عنوان گروه موافق و «گفتمان» به عنوان گروه مخالف با موضوع «پذیرش منشور حقوق بشر از سوی کشورها نتوانسته در جهت نفض حقوق انسانها موثر واقع شود.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «علوم سیاسی» با کسب 369 امتیاز در برابر 319 امتیاز گروه «گفتمان» برنده مناظره شدند.

در مناظره دوم در ساعت 13 دو گروه «خرد منتقد» به عنوان گروه موافق و «ساتراپ» به عنوان گروه مخالف با موضوع «در بیماری های لاعلاج، بیمار حق انتخاب خاتمه حیات خود را بایستی داشته باشد.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «ساتراپ» با کسب 379 امتیاز در برابر 318 امتیاز گروه «خرد منتقد» برنده مناظره شدند.

در مناظره سوم در ساعت 14 دو گروه «اندیشه های آزاد» به عنوان گروه موافق و «ندا» به عنوان گروه مخالف با موضوع «عدم مسئولیت پذیری زوجین موجب کاهش تعداد فرزندآوری شده است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «ندا» با کسب357 امتیاز در برابر280 امتیاز گروه «اندیشه های آزاد» برنده مناظره شدند.

در مناظره چهارم در ساعت 15 دو گروه «در سنگر آزادی» به عنوان گروه موافق و «سایه» به عنوان گروه مخالف با موضوع «همسایگاه مناطق استقلال طلب (قومیت ها) در راستای ثبات منطقه باید تحریم های متعدد از استقلال این منطقه ممانعت به عمل آورند.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «سایه» با یک امتیاز اختلاف و کسب 249 امتیاز در برابر 248 امتیاز گروه «در سنگر آزادی» برنده مناظره شدند.