همایش نابینایان و ناشنوایان

12 آبان 1389

همایش نابینایان و ناشنوایان

همایش نابینایان و ناشنوایان به مناسبت روز جهانی نابینایان و ناشنوایان در روز 19 مهر ماه 1389 در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید. هدف از اجرای این طرح، آشنایی دانشجویان و مخاطبین دیگر با مسائل و مشکلات نابینایان و ناشنوایان و کشف استعداد ها و تواناییهای آنان بود که با برگزاری نمایشگاهی از آثار نابینایان و ناشنوایان و سخنرانی مسئولین آموزش و پرورش استثنایی، معاون توانبخشی بهزیستی (دکتر پور یوسف)، کانون ناشنوایان، کارشناس امور معلولین نابینایی بهزیستی خراسان رضوی (آقای میر سجاد موسوی)، خانم حارث آبادی و دکتر امین یزدی (فوق تخصص روان شناسی بالینی) همراه شد. حدود 250 نفر از دانشجویان در این همایش شرکت کردند.