اردوی دانشجویان جدیدالورود

10 مهر 1390

اردوی دانشجویان جدیدالورود

اردوی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد در روزهای سوم الی پنجم مهر در اردوگاه های ثامن الحجج (سیدی) و شهید بهشتی (گلمکان) برگزار گردید. سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد نیز با حضور در بخش نمایشگاه معرفی فعالیت های دانشجویی این دو دانشگاه، ضمن معرفی سازمان برای دانشجویان جدیدالورود، گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در این مجموعه در سال تحصیلی گذشته را ارائه نمود. دانشجویان پس از آشنایی با اهداف و فعالیت های سازمان دانشجویان می توانستند با مراجعه به دفاتر سازمان دانشجویان در دانشکده ها، همکاری خود را با این مجموعه آغاز نمایند.