دیدار با سالمندان مرکز فرزانگان

10 مهر 1390

دیدار با سالمندان مرکز فرزانگان

 

به مناسبت روز سالمند، به همت اعضای سازمان دانشجویان دانشکده داروسازی و با حضور جمعی از دانشجویان علاقه مند، بازدیدی از خانه سالمندان فرزانگان واقع در میدان استقلال صورت پذیرفت. در این بازدید که همزمان با ویژه برنامه های آن مرکز به همین مناسبت صورت گرفت، دانشجویان مراتب ادب و احترام خود را نسبت به این سرمایه های اجتماعی با اهدای شاخه ای گل و دلجویی از آنها ابراز نمودند. شایان ذکر است بیش از 50 نفر از سالمندان این شهر در این مرکز نگه داری می شوند.