نفس های به شماره افتاده

26 آبان 1397

نفس های به شماره افتاده

نشست "نفس های به شماره افتاده" به همت دفتر سازمان دانشجویان در دانشکده منابع طبیعی در آمفی تئاتر این دانشکده با حضور مهندس درویش و دکتر رضاقلی برگزار شد.