مونس جان

26 آبان 1397

مونس جان

نمایشگاه گروهی خوشنویسی "مونس جان" که به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده منابع طبیعی با همکاری انجمن خوشنویسان ایران از روز شنبه در نگارخانه فردوسی برگزار شد.