مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده دندان‌پزشکی

26 آبان 1397

مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده دندان‌پزشکی

مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده دندان پزشکی با حضور مجموعه های دانشجویی این دانشکده از جمله دفتر تازه تاسیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در این دانشکده برگزار شد.