دولت رفاه

1 دی 1397

دولت  رفاه

نشست «دولت رفاه» به همت دفتر سازمان دانشجویان در خوابگاه فجر و دانشکده علوم اداری و اقتصادی، در محل آمفی‌تئاتر دانشکده علوم اداری و اقتصادی برگزار شد. در این نشست جعفر خیرخواهان و محمد ماشین‌چیان به عنوان سخنران حضور داشتند و به نقد و بررسی ساختار اقتصادی دولت رفاه، پرداختند. در پایان نیز به سوالات دانشجویان پاسخ داده شد.