در جستجوی شهر بی‌حاشیه

1 دی 1397

در جستجوی شهر بی‌حاشیه

نشست «درجستجوی شهر بی‌حاشیه»، به همت دفتر سازمان دانشجویان در دانشکده منابع طبیعی و محیط و در محل آمفی‌تئاتر این دانشکده‌ برگزار شد. در این نشست دکتر احمدرضا اصغرپور و دکتر کمال‌الدین ناصری بعنوان سخنران حضور داشتند و به بیان نقطه نظرات خود درباره حاشیه‌نشینی در ایران از منظر جامعه‌شناسی و محیط‌زیستی پرداختند.