اسلام سکولاریسم و بنیادگرایی

1 دی 1397

اسلام سکولاریسم و بنیادگرایی

نشست «اسلام سکولاریسم بنیادگرایی» به همت دفتر سازمان دانشجویان در دانشکده مهندسی و در محل سالن شورای جهاددانشگاهی برگزار شد. در این نشست که به هدف تبیین حق مخالف و منتقد در نظام اسلامی برگزار شد، آیت‌اللع محسن غرویان و دکتر جواد اطاعت حضور داشتند و به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.