یلدا، شب بلند غزل‌های مشرقی

1 دی 1397

یلدا، شب بلند غزل‌های مشرقی

«یلدا، شب بلند غزل‌های مشرقی» به بهانه پاسداشت سنت یلدا و به همت دفتر سازمان دانشجویان در دانشکده علوم ریاضی، در محل سالن همایش‌های دکتر بزرگ‌نیا برگزار شد.