رنج حفاظت

18 اسفند 1397

رنج حفاظت

ظهر روز یکشنبه ۱۲ اسفندماه، نشست «رنج حفاظت» با هدف نگاهی به وضعیت محیط‌بانان در ایران، به همت دفتر سازمان دانشجویان در دانشکده منابع طبیعی برگزار شد. در این نشست سرهنگ جمشید محبت‌خانی و احمد بحری حضور داشتند و به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.