کارگاه ورود به علوم عقلی

5 آبان 1390

کارگاه ورود به علوم عقلی

اولین جلسه از کارگاه ورود به علوم عقلی (فلسفه، منطق، کلام و ...) با حضور دکتر نیرومند (دانشجویی دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد) در تاریخ 5 آبان ماه در سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد و به همت دفتر دانشکده علوم پایه برگزار گردید. علاقه مندان می توانند با مراجعه به ستاد مرکزی سازمان دانشجویان و یا دفتر علوم پایه برای شرکت در این کارگاه ها ثبت نام نمایند. شایان ذکر است جلسات فوق به مدت 10 هفته در ساعت 10 الی 12 روزهای پنجشنبه در سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد دایر خواهد بود.