مرحله مقدماتی مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران

18 اسفند 1397

مرحله مقدماتی مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران

اولین روز از مرحله مقدماتی مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران، شنبه ۱۸اسفند، در تالار امام رضا در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد. در این مسابقات که به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار می‌شود، ۱۰ گروه دانشجویی از استان‌ خراسان رضوی با هم به رقابت می‌پردازند. در روز نخست ۱۰ گروه طی ۵ مناظره با هم به رقابت پرداختند. در مناظره نخست در ساعت ۱۱ گروه «علوم سیاسی» به عنوان گروه موافق و «مرآت» به عنوان گروه مخالف با موضوع «حل مشکلات اقتصادی کشور مستلزم تعامل با آمریکا است» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «مرآت» برنده مناظره شد. در مناظره دوم در ساعت ۱۲ دو گروه «ندا» به عنوان گروه موافق و «فریاد حقیقت» به عنوان گروه مخالف با موضوع «افزایش حضور پلیس در مکان‌های عمومی، موجب افزایش سطح امنیتی اجتماعی می‌شود» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «ندا» برنده مناظره شد. در مناظره سوم در ساعت ۱۳ دو گروه «مبنا» به عنوان گروه موافق و «علمی‌کاربردی» به عنوان گروه مخالف با موضوع «انقلاب اسلامی موجب همگرایی کشورهای اسلامی شده‌است» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «علمی‌کاربردی» برنده مناظره شد. در مناظره چهارم در ساعت ۱۴ دو گروه «مسیر» به عنوان گروه موافق و «سنگر آزادی» به عنوان گروه مخالف با موضوع «برنامه‌هایی نظیر برنامه “هفت” سبب ارتقا کیفیت سینمایی کشور می‌شود» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «در سنگر آزادی» برنده مناظره شد. در مناظره پنجم در ساعت ۱۶ دو گروه «پروهان» به عنوان گروه موافق و «اتحاد» به عنوان گروه مخالف با موضوع «در بحران‌های سیاسی و اقتصادی، حکومت می‌تواند محدودیت‌های فراقانونی بر احزاب و رسانه‌ها اعمال کند.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «پروهان» برنده مناظره شدند. مناظرات مرحله یک چهارم نهایی با حضور ۵ تیم راه یافته به مرحله بعد، فردا از ساعت 12 تا 16 در همان تالار امام رضا (ع) دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد.