حجاب رهایی یا انقیاد؟

9 ارديبهشت 1398

حجاب رهایی یا انقیاد؟

ظهر روز سه‌شنبه 21 فروردین ماه، کرسی آزاد اندیشی «حجاب رهایی یا انقیاد؟» با هدف بررسی اعتراضات اجتماعی پیرامون مسئله حجاب برگزار شد. در این نشست که به همت دفتر سازمان دانشجویان در دانشکده ادبیات برگزار شد، منصوره موسوی و عفت شریعتی به‌عنوان سخنران حضور داشتند و به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.