نگرشی بر اساطیر شاهنامه

5 آبان 1390

نگرشی بر اساطیر شاهنامه

جلسه دانشجویی نگرشی بر اساطیر شاهنامه به همت اعضای سازمان دانشجویان دانشکده دندانپزشکی، عصر امروز در سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد برگزار گردید. در این جلسه که با استقبال مناسب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مواجه گردیده بود، علاوه بر شاهنامه خوانی توسط دانشجویان و مدیر دانشجویی جلسه، پخش کلیپ هایی از مصاحبه با اساتیددانشکده ادبیات و همچنین پخش سخنرانی صوتی دکتر محجوب پیرامون اساطیر شاهنامه از دیگر بخش های این جلسه بود.