اکران خیریه فیلم «راهبه»

9 ارديبهشت 1398

اکران خیریه فیلم «راهبه»

ظهر روز دوشنبه، 2 اردیبهشت، اکران خیریه فیلم «راهبه» به همت کانون فعالیت‌های خیریه و دفتر سازمان دانشجویان در دانشکده ادبیات، در محل تالار خیام دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی، به برگزار شد. گفتنی است تمام عواید حاصل از فروش بلیط در این برنامه توسط کانون فعالیت‌های خیریه سازمان دانشجویان، صرف امور خیریه خواهد شد.