سلسله جلسات «قلم‌های گرم ساکنان سرزمین سرد شمالی»

9 ارديبهشت 1398

سلسله جلسات «قلم‌های گرم ساکنان سرزمین سرد شمالی»

ظهر روز چهارشنبه، 1 اردیبهشت، اولین جلسه از سلسله جلسات «قلم‌های گرم ساکنان سرزمین سرد شمالی»، به همت کانون کتاب سازمان دانشجویان و با هدف مروری بر ادبیات داستانی روسیه در قرن نوزدهم برگزار شد. در این جلسه دکتر محمدجواد آهسته (عضو هیئت علمی زبان روسی دانشگاه فردوسی) در چند بخش مروری کلی بر تاریخ ادبیات داستانی روسیه داشتند. در بخش اول ایشان به شکل گیری ادبیات روس و ادبیات باستان روسیه پرداختند. در بخش بعدی مکاتب ادبی روسیه را به ترتیب شکوفا شدن مورد بحث قرار دادند و سپس نویسندگان و شاعرانی که در قرن هجدهم می‌زیستند به همراه آثار به جای مانده از آن‌ها به حضار معرفی شد. در بخش اصلی جلسه، دوران طلایی ادبیات داستانی روسیه یعنی قرن نوزدهم میلادی، مطرح گشت. در این بخش نویسندگان فاخری همچون پوشکین، گوگول، آستروفسکی، تورگنیف، داستایفسکی، تالستوی و ... به همراه شاخص‌ترین آثارشان بررسی شدند.
در بخش آخر نیز برای جلسات آینده به این ترتیب برنامه‌ریزی شد تا هر جلسه به بیان آثار یک نویسنده اختصاص پیدا کند. این برنامه چهارشنبه‌ها ساعت ۱۲ در محل اتاق شورای C۳۱۷ برگزار می‌شود. و جلسه آینده با مروری بر کارنامه «الکساندر پوشکین» خواهد بود. حضور برای عموم آزاد است.