شب های روشن

20 مرداد 1398

شب های روشن

عصر امروز سومین جلسه از سلسله جلسات شب های روشن به همت دفاتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در دانشکده ادبیات و علوم تربیتی و روانشناسی با حضور علاقه مندان کتاب و کتابخوانی در محل سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار گردید. این جلسه با حضور آقای مهدی احسانی، کتاب «تنهایی پرهیاهو» اثر «بهومیل هرابال» مورد بحث قرار گرفت.