اولین روز همایش دانشجویان نو‌ورود دانشگاه فردوسی مشهد

7 مهر 1398

اولین روز همایش دانشجویان نو‌ورود دانشگاه فردوسی مشهد

صبح امروز، اولین روز از همایش دانشجویان نوورود دانشگاه فردوسی مشهد ویژه دانشجویان دختر این دانشگاه (دانشکده‌های کشاورزی، منابع طبیعی، مهندسی، علوم ریاضی و علوم ورزشی) در محوطه مجتمع کانون‌های فرهنگی برگزار شد و دانشجویان در کنار سایر مجموعه‌های دانشجویی، از غرفه سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی نیز بازدید کردند. لازم به ذکر است این همایش امروز عصر و فردا در دو نوبت صبح و عصر با حضور دانشجویان سایر دانشکده‌ها ادامه خواهد داشت.