از باغ عدن تا استوای سیب

9 آبان 1390

از باغ عدن تا استوای سیب

اولین جلسه از سلسله کارگاه های آموزشی ازدواج (از باغ عدن تا استوای سیب) ظهر روز گذشته در سالن شورای مجتمع دکتر علی شریعتی جهاددانشگاهی مشهد برگزار گردید. در این طرح که با همکاری مشترک دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی و موسسه فرهنگی مطلع  عشق و به مدت پنج جلسه با حضور استاد حجازی برگزار خواهد شد، مباحث مربوط به مهارت های پیش از ازدواج برای دانشجویان مرکز علمی کابردی تبیین خواهد شد.