مولانا در چشم‌انداز جهانی

16 مهر 1398

مولانا در چشم‌انداز جهانی

ظهر امروز نشست «مولانا در چشم‌انداز جهانی» به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاد‌دانشگاهی خراسان رضوی در دانشکده مهندسی، در محل آمفی تئاتر خیام دانشکده مهندسی برگزار شد. در این نشست دکتر سلمان ساکت (عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی)، دکتر محمدرضا فارسیان (عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه)، دکتر زهره تائبی (عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی) و دکتر حسینعلی مصطفوی (عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات روسی) به عنوان سخنران حضور داشتند و به بیان نقطه نظرات خود در رابطه با جایگاه مولوی در زبان های فارسی، فرانسوی، انگلیسی و روسی پرداختند.