معجزه بازی

22 مهر 1398

معجزه بازی

ظهر امروز،  نشست «معجزه بازی» به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در پردیس شهید هاشمی نژاد، در محل سالن کنفرانس این دانشگاه برگزار شد. در این نشست دکتر حسین کدخدا (عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان)، خانم سمانه تعلیم دهنده (مدرس گروه روانشناسی پردیس شهید هاشمی نژاد) و خانم دکتر حیدریان (روانشناس) به عنوان سخنران حضور داشتند و به بررسی اهمیت بازی در توانمند‌سازی کودکان پرداختند.