جشن میلاد هشتمین ستاره

12 آبان 1389

جشن میلاد هشتمین ستاره

این جشن که به همت دفتر سازمان دانشجویان مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد و با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی آن دانشگاه در روز 89/7/27برگزار گردید، شامل قسمت های متنوعی از جمله اجرای موسیقی سنتی توسط جمعی از دانشجویان، اجرای تواشیح، تأتر، مسابقه و ترانه سرایی و... بود، که بسیار مورد استقبال دانشجویان این دانشگاه قرار گرفت.