دیدار با سالمندان

2 آبان 1398

دیدار با سالمندان

صبح امروز، دیدار با سالمندان سرای سالمندان بهار مشهد، به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان‌رضوی در دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، با حضور جمعی از علاقه‌مندان انجام شد. این بازدید با حرکت دانشجویان از ساعت 9 صبح از محل سازمان مرکزی جهادددانشگاهی خراسان‌رضوی آغاز شد و با بازگشت دانشجویان در ساعت 11 صبح خاتمه یافت.