بر مسند جمهوری

11 آبان 1398

بر مسند جمهوری

ظهر امروز، دومین جلسه از سلسله جلسات «بر مسند جمهوری» با هدف بررسی کارنامه روسای جمهور ایران برگزار شد. در این نشست که به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در دانشکده علوم‌اداری و اقتصادی در محل کلاس 114 این دانشکده برگزار شده بود، دکتر مهدی نجف‌ زاده (دانشیار گروه علوم‌سیاسی دانشگاه فردوسی)، دکتر روح‌الله اسلامی (استادیار گروه علوم‌سیاسی دانشگاه فردوسی) و دکتر غلامرضا خواجی (استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی) به عنوان سخنران حضور داشتند و به بیان نقطه نظرات خود پیرامون دوره ریاست جمهوری آیت الله سیدعلی خامنه‌ای پرداختند.