این فقط یک روایت گیج است...

30 آبان 1390

این فقط یک روایت گیج است...

نشست نقد و بررسی مجموعه شعر "این فقط یک روایت گیج است" سروده طیبه حسین زاده به همت کانون ادب و هنر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد در تاریخ 23 آبان جاری در سالن شورای مجتمع دکتر علی شریعتی جهاددانشگاهی مشهد برگزار گردید. سید مهدی موسوی (پدر غزل پست مدرن ایران) مهمان ویژه این جلسه بود که در ابتدای جلسه نظرات خود را پیرامون اشعار خانم حسین زاده و روند فعلی شعر در جامعه ایران بیان نمود. در ادامه جلسه نیز سایر شاعران و صاحبنظران مشهدی از جمله الهام میزبان، رویایدالهی، مونا زنده دل، جواد کلیدری و ... نظرات خود را پیرامون این مجموعه شعر چه از لحاظ ساختاری و چه محتوایی بیان نمودند. از نکات قابل توجه این برنامه، استقبال مناسب شعرا و هنردوستان مشهدی بود.