با من بخوان

10 آذر 1398

با من بخوان

ظهر امروز، اولین جلسه از سلسله جلسات «با من بخوان» به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان‌رضوی در دانشکده پرستاری دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد، در محل کلاس 12 این دانشکده برگزار شد. در این جلسه کتاب «همه جاده‌ها از ما آغاز می‌شود» توسط دانشجویان علاقه‌مند مورد خوانش و بررسی قرار گرفت. لازم به‌ذکر است که جلسات بعدی این طرح نیز در هفته‌های آینده در همان محل برگزار خواهد شد.